Stockholms Scoutdistrikt

Stockholms Scoutdistrikt består av 43 aktiva kårer och är en av fyra scoutdistrikt i Stockholmsregionen.

Distriktet syfte är att stödja kårerna i deras lokala verksamheter och tillhandahålla en mötesplats för scoutkårerna inom sitt geografiska område. Detta sker genom att erbjuda exempelvis utbildning, arrangemang, rekryteringsstöd samt verksamhet för roveroch utmanarscouter. Distriktet stödjer och företräder kårerna efter deras önskemål och behov.

Det är distriktsstämman, det vill säga distriktets medlemmar, som utsett distriktsstyrelsen att leda distriktets verksamhet under det kommande året. Det är också distriktsstämman som genom beslut om verksamhetsplan och budget har gett uppdrag till styrelsen om vilken verksamhet som distriktet ska bedriva. Till hjälp för att genomföra arbetet har styrelsen många ideella funktionärer och ett kansli med anställd personal.

Vi lyssnar, genomför och representerar
Distriktsstyrelsen eftersträvar att lyssna på medlemmarnas åsikter och på bästa sätt stötta kårerna. Styrelsen utgår framförallt från beslut fattade av distriktsstämman men dialog sker även under året genom att det arrangeras kårstyrelseträffar och sker direktkontakt med kårer. Distriktsstyrelsen representerar också medlemmarna externt gentemot exempelvis Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Representanter, som styrelsen utser, för också distriktets talan i närstående organisationer.

Träffa andra scouter på våra arrangemang
Stockholms Scoutdistrikt anordnar flera tävlingar varje år, som Scouternas Dag, Scouternas NattScouternas höstdag, Snåriga skäggen och mycket mer.
Vi anordnar även andra arrangemang som distriktsläger.

Gå utbildning
Scouterna erbjuder din kår att utbilda er för att bli bättre ledare. Gå våra kurser Trygga möten, Leda Patrull, Leda scouting, Leda avdelning, Leda kår. Du kan även gå våra intressekurser.

Få din kår att utvecklas
Du kan få hjälp i din kår för att din kår ska må så bra som möjligt. Vi hjälper dig att rekrytera och lösa problem i kåren. Till vår hjälp har vi Scouternas utvecklingskonsulenter, som hjälper din kår att utvecklas. Kontakta Stockholms regionala utvecklingskansli här>>

Ha roligt med utmanarscouterna
Om du är utmanarscout har du många möjligheter till rolig scouting. Stockholms Scoutdistrikt anordnar särskilda arrangemang för utmanarscouter. Utmanarscoutarbetsutskottet (USC-AU) ansvarar också för att föra fram utmanarscouters åsikter och stödja utmanarscouterna i deras verksamheter.

Läger på Vässarö
Stockholms Scoutdistrikt äger den vackra skärgårdsön Vässarö och din kår är välkommen på läger och andra arrangemang på Vässarö. På Vässarö finns möjlighet för din kår att segla, gå trapper- och naturspår, klättra klättervägg, hämta ut råvaror för matlagning och mycket annan service. Läs mer om Vässarö här >>