Navigationskursen

Detta är en tvåstegskurs på distriktskansliet som leder till Förarintyg och Kustskepparintyg.

Under några kvällar under hösten och vintern lär du dig om navigering, väjningsregler, väder, instrumentkontroll och mycket mer. Det blir även praktik på Vässarö två helger på våren med både praktiska navigationsövningar och båtmanövrering.

Den som redan har förarintyget sedan gammalt kan se de första kvällarna som en nödvändig repetition för att lyckas bra med Kustskepparintyget. Det blir prov för förarintyg under kursens gång.

Vid provtillfället i maj kan den som vill avlägga prov för VHF-certifikat. Kunskaperna om SRC får du läsa i bok vid sidan av kursen men instruktörerna kan svara på frågor när du läser.

Läs mer och anmäl dig på Vässarös webbsida >>