SLUG

Träffa andra utmanarlag på en härligt roligt SLUG-kurs. Under två kvällar och en helg lär ni er hur ert utmanarlag ska göra för att ha roligt och utvecklas tillsammans.

Under SLUG kommer du att få verktyg för att kunna ha en så utvecklande utmanartid som möjligt samt för att underlätta ditt ledarskap i t.ex. programplanering. Kursen följer programmet för utmanare, med fokus på att leda utmanarlaget genom de aktiviteter och äventyr ni bestämt/bestämmer att ni vill genomföra i just ert lag. Du kommer att få träna på att leda och samtidigt vara en del av laget.

Mycket tid kommer att läggas på gruppdynamik, hur arbetar ert lag, vilken typ av ledarroller har ni i laget samt hitta lagets styrkor och svagheter för att kunna arbeta vidare med dem.

Kursen genomförs med hjälp av scoutmetoden och kommer att ske båda inne och ute, såväl de två kvällar som den avslutande helgen.

SLUG är sammanlagt 20 timmar lång och består av:

  • Scoutmetoden
  • Jag som ledare och jag som deltagare
  • Utmanarlaget
  • Projekt och äventyr
  • Säkerhet och ansvar

För att laget ska kunna bli antaget till kursen måste 80% av laget genomföra kursen.