Wilderness First Aid

En kvalificerad första hjälpen-kurs har efterfrågats av många scoutledare under lång tid. Nu har vi fått kontakt med en av de ledande institutioner inom området – NOLS Wilderness Medicine, som bedrivit utbildningar i inom första hjälpen för friluftsintresserade och medicinsk personal i drygt 40 år över hela världen och har bokat in en helgkurs med en av deras svenska handledare.

Kursinnehåll:

 • Hjärt-lungräddning
 • Primär patientundersökning och akut behandling (L-ABCDE)
 • Sekundär undersökning, fortsatt behandling och omhändertagande (vitalparametrar och medicinsk historia)
 • Dokumentation, evakueringsplaner
 • Ryggskador & Skallskador
 • Cirkulationssvikt
 • Sårvård
 • Brännskador & Infektioner
 • Muskel-, led- och skelettskador
 • Urledvridningar
 • Värmerelaterade tillstånd
 • Nedkylning och köldskador
 • Blixtnedslag
 • Höjdsjuka
 • Medicinska situationer: Diabetes, magont, andningsproblem, epilepsi, hjärtrelaterade problem
 • Allergisk anafylaktisk reaktion
 • Första hjälpen-utrustning

MÅLGRUPP: Leder du scouter bortom allmän väg? Vad gör du om en allvarlig olycka inträffar i under segling/på fjället/i skogen och du får besked att ”ambulanshelikoptern är upptagen, kanske kommer om tre timmar”? Då är den här kursen för dig. Ålder: 18 år och uppåt.
TID:
PLATS:
KOSTNAD:
SPRÅK: Svenska
ANTAL DELTAGARE: Högst 15 deltagare.
ANMÄLAN:
ARRANGÖR: Roslagens scoutdistrikt
FRÅGOR OM KURSINNEHÅLL: Kerstin Ejderby, 0707-56 20 94, kerstin@ejderby.se

Marcus Jansson, 0709-68 82 84, marcus.c.jansson@outlook.com

FRÅGOR OM ANMÄLAN: Scoutkansliet, 08-652 05 10, utb@scoutkansliet.se