Ledarutbildningar

Alla ledarutbildningar inom Scouterna arrangeras genom Scouternas folkhögskola, för en detaljerad beskrivning, datum och anmälan för respektive utbildning besök Scouternas folkhögskolas hemsida.

Bläddra bland Scouternas folkhögskolas ledarutbildningar!

Trygga Möten

Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera mot mobbning, övergrepp och kränkningar.

Läs mer om Trygga Möten »

Leda scouting

Leda scouting som är en grundläggande ledarutbildning för nya ledare. Utbildningen har fokus på att skapa verksamhet och gör den nya ledaren trygg i att vara med och planera verksamheten från möte till möte. Efter Leda scouting står det alla ledare fritt att välja sin egen väg.

Läs mer om Leda scouting »

Leda avdelning

Leda avdelning är en spännande och utmanande utbildning för dig som tar eller vill ta ett större ansvar för avdelningen och teamet. Du får verktyg för att skapa en riktigt bra och inkluderande scoutverksamhet.

Läs mer om Leda avdelning »

Leda patrull

Den här utbildningen är för dig som varit äventyrarscout i minst ett år. Här får du chansen att träna på att leda dig själv och dina jämnåriga kamrater i en patrull. Du kommer att utvecklas som ledare och får många idéer för hur du kan leda din patrull hemma.

Läs mer om Leda patrull »

Leda kår

Leda kår är en praktisk utbildning för kårens styrelsemedlemmar. Syftet är att öka din trygghet i hur du och styrelsen kan stötta och peppa ledare och utveckla delaktigheten i kåren.

Läs mer om Leda kår »

Värdebaserat ledarskap

På Värdebaserat ledarskap gör vi det andra pratar om. Vi skapar möten över gränser: generationer, kulturer, organisationer och individer. Genom möten lär du dig mer, både om dig själv och om andra

Läs mer om Värdebaserat ledarskap »

Treklöver Gilwell

Ta chansen att reflektera kring ditt ledarskap och utvecklas som scoutledare.

Läs mer om Treklöver Gilwell »

Normkritiskt ledarskap

Normkritiskt ledarskap är till för dig som vill bli mer inkluderande i ditt ledarskap och stärka dina kunskaper inom normkritik. Normkritik är en metod för förändring. Kursen ger dig kunskap om metoden och även om alternativen empowerment och tolerans.

Läs mer om Normkritiskt ledarskap »

Friluftsledarkurser

Friluftsledarkurserna vänder sig till dig som vill fördjupa ditt eget friluftslivsutövande och ditt ledarskap knutet till friluftsliv. Kurserna är uppdelade på tre stycken kurshelger; Utbildningshelg, Repetition- och hajkplaneringshelg och Hajkgenomförande helg. Alternativt uppdelade på en Utbildningsvecka och en hajkgenomförande helg. Just nu erbjuder vi friluftsledarkurser inom klättring, kajak, överlevnad och sommar- och vinterfjäll.

Läs mer om Friluftsledarkurser »

Redo för naturen

Redo för naturen är vårt grundläggande utbildningspaket för friluftsliv som vänder sig till de som helt eller delvis saknar erfarenhet av att bedriva friluftsliv i svensk natur. Det finns två kurser inom Redo för naturen; Redo för naturen – Dagstur och Redo för naturen – Övernattning. Redo för naturen – Dagstur är den mest grundläggande, cirka 6 timmar lång, och Redo för naturen – Övernattning är något mer fördjupande, cirka 24 timmar lång. Båda kurserna fokuserar på det som är det viktigaste kunskaperana att ha för att friluftslivet ska vara roligt och tryggt: hur man håller sig varm, torr, mätt och säker.

Läs mer om Redo för naturen »

Ditt personliga ledarskap

På denna utbildning får du möjlighet att utveckla ditt personliga ledarskap och följarskap.

Läs mer om Ditt personliga ledarskap »

Utbildning för utbildare

Här slipar du dina kunskaper och färdigheter så att du kan hålla kurser av hög kvalitet på ett säkert och roligt sätt. Du fördjupar dig i scoutrörelsens syn på pedagogik och ledarskap, blir trygg med våra metoder och lär dig att genomföra en utbildning från start till mål. Utbildningen leder till en ackreditering som utbildare inom Scouterna.

Läs mer om Utbildning för utbildare » 

Handledarutbildningen

Kursen vänder sig till handledare på Treklöver Gilwell och Värdebaserat ledarskap. Syftet är att ge kursdeltagaren ökad trygghet i sin roll som handledare av deltagarnas personliga utvecklingsarbeten.

Läs mer om Handledarutbildningen »