S:t Göranskommittén

Från S:t Göranskommittén kan du söka bidrag för förbättringar av stugor och båtar. 

Medel kan erhållas till bestridande av kostnader för reparation eller förbättringar av stugor och anläggningar, som inte är att hänföra till övningslokaler, samt båtar för anskaffande av fast inredning och inventarier.

Stugor:
Anslag lämnas för reparationer och förbättringar av övernattningsstuga med följande angelägenhetsgradering: 1. Yttertak, fönster, dörrar och säkerhetsanordningar 3. Yttre ommålning och golvförbättringar 2. Värmeapparater och utrustning för mathållning 4. Tilläggsisolering och övrig fast inredning.
Anslag beviljas inte för nybyggnationer, lösa inventarier eller reparationer efter inbrott.

Båtar:
Anslag lämnas för reparation och förbättring av båtar med följande angelägenhetsgradering: 1. Säkerhetsutrustning och segel 3. Motorer, rigg och riggdetaljer 2. Större ombyggnader 4. Beslag, bomtält, invändigt beklädnadsmaterial mm.
Anslag beviljas inte för eftersatt underhåll.

Ansökningar avseende nästkommande år skall skickas in till S:t Göranskommittén senast 30 september innevarande år.

Bilagor mailas till:
stgoranskommitten@scoutkansliet.se

Bilagor som stödjer ansökan (Verksamhetsberättelse, Ekonomisk Årsberättelse, Kostnadsberäkning, övrigt) skall vara märkta med Anslagsår_Scoutkår_Löpnummer och VB/EÅ/KB/ÖV beroende på vilket dokument. Tex: 2022_Vässarö_1100_ VB

Ansök direkt i formuläret här:


Vill du hellre skicka in din ansökan via post kan du skriva ut respektive blankett nedan.
Blanketterna och tillhörande bilagor skickas till:
Scoutkansliet
Fridhemsgatan 8
112 40 Stockholm

Du kan även maila in din ansökan till: stgoranskommitten@scoutkansliet.se

Ansökningsblankett- STUGA
Ansökningsblankett- BÅT

Frågor
Eventuella frågor kan ställas ordförande för S:t Göranskommittén,
Anneli Hofström: mobiltelefon 0709-29 81 12.

Eller mailas till: stgoranskommitten@scoutkansliet.se

Med scouthälsning från 
S:t Göranskommittén

Bestämmelser för utdelning av anslagen hittar du här:
St Göran bestämmelser